Direnç Betmezoğlu

Ofelya, 2020

Kağıt üzerine karışık teknik
250x150 ( Eser Yatay )