Rahmi Gedik

Ritim Serisi “Black”, 2017

Seramik Heykel
32x32x52 cm

8.000 (KDV dahil)