Rahmi Gedik

Ritim Serisi “Orange”, 2017

Seramik Heykel
45x12x12 cm

6.000 (KDV dahil)