Rahmi Gedik

Ritim Serisi “Red”, 2017

Seramik Heykel
26x50x21 cm

10.000 (KDV dahil)