Gizem Zeydan

Bireysellikten toplumsallığa uzanan yitirim, yitirilen biriciklik kavramı bu eserde hem konuya hizmet eden gökyüzüyle hem de söz konusu yitirime vesile olan sistemin işleyiş anlayışı (fabrika) ile verilmeye çalışılır. Ortak bir alan olarak kabul gören gökyüzü, fabrika bacalarından çıkan duman ile bulutların birbiri içine geçmiş halini, birbirinden ayırt edilemez durumunu müdahale sonucu yitirilen biricikliğe bağlanmaya çalışılır. İronik bir aktarımın olması amaçlanır. 

Bir Yitirim İçin Hazırlık Evresi-1, 2019

Tuval üzerine yağlı boya
150x120

8.000