Nursun Hafızoğlu

Sürdürülebilirlik ve ekoloji temalarına odaklanan çalışmaların ana eksenine “doğa-kent mücadelesi” yerleştirilmiştir ve yaşam alanları, ait olma durumları ve çıkar ilişkileri sorgulanmaktadır.  Kente ait imgeler, gündelik yaşam pratikleri içerisinde deneyimlenen biçim, işaret ve sembollerden oluşurken, kent görüntüleri içinde yer verilen hayvan imgeleri ile bitki soyutlamaları vahşi doğanın ve yaşam alanları tahrip edilmiş yaban hayatının birer göstergeleridir. Bu göstergelerin parçalanma anını da yansıtan kurgular üzerinden gerçekliği ele geçirme kaygısı öne çıkarak doğanın bütünlüğüne ve sürekliliğine yapılan acımasız müdahalelerin yaşamsal olarak gerekli olup olmadığının sorgulaması yapılmıştır.

Çalışmalar aynı zamanda uygarlık temsilleri ile hesaplaşmaları ve  -modern kentlerin doğaya yabancılaşan insanının- artık doğayla barışmak zorunda olduğunun işaretlerini de içermektedir.

Yersiz Yurtsuz 3, 2019

Tuval üzerine karışık teknik
100x100

20.000